Bushcraft

Bushcraft


Diep in ieder van ons zit een jager-verzamelaar verscholen. De vaardigheden om te overleven in de natuur, om samen tot oplossingen te komen om voedsel te vinden, onderdak te bouwen, vuur te maken.  Met Bushcraft bieden we een unieke ervaring aan om de natuur op een geheel andere manier te leren kennen. De natuur als keukenkast, als voorraadkamer voor materiaal, als medicijnenkast, als hotel. In verschillende modules leren we op veilige en verantwoorde wijze zelf vuur maken met materiaal voorzien door de natuur, we leren  eetbare en medicinale planten (her)kennen en gebruiken, fluitjes, touw en pijl en boog maken, takken om te toveren tot werkmateriaal, insecten eten, enz.


Hieronder vind je meer uitleg over de verschillende modules. U kan kiezen voor één module (2 uur) of zelf een pakket samenstellen uit meerdere modules (zie vb het pakket 'De Ideale dag').

De prijs is afhankelijk van de gekozen module(s) en de grootte van de groep. De locatie is onderling vast te leggen. Contacteer ons voor meer informatie over uw gewenste pakket.'De ideale dag'

'De ideale dag' bestaat uit deze modules:

(intro over Bushcraft: 9:30-10:00u)

Bushcraftwandeling (10:00-12:00 u)

Houtbewerking voor holbewoners (13:00-14:00u)

Vuur maken (14:30-15:30u)

De dag eindigt met soep van verzamelde planten, gemaakt boven het zelfgemaakte kampvuur (einde om 16:00u)


Bushcraftwandeling

Duurtijd: 2 uur


Activiteit: Een 'andere' natuurwandeling. We wandelen door de natuur met een 'survivalbril'. Welke planten kunnen we eten? Hoe herken je een eetbare paddenstoel? Welk materiaal vinden we om vuur mee te maken? Welke medicinale planten komen we tegen? Groeien er fluitjes in de natuur? En van welk plantje maken we een bazooka?

Als echte jagers-verzamelaars verzamelen we al wat bruikbaar is (binnende de toegelaten normen van de locatie) om er in verdere modules mee aan de slag te gaan.Houtbewerking voor holbewoners

Duurtijd: 2 uur


Activiteit: Van een blok hout kan je 'feathersticks' en aanmaakhout maken. Je kan er spiesen mee maken om een worstje te bakken boven het kampvuur, maar ook werktuigen zoals lepels.

We leren eerst hoe veilig omgaan met messen en gaan dan aan de slag

Insectenproeverij

Periode: hele jaar

Duurtijd: 1 uur


Activiteit: Insecten zijn een bron van eiwitten. Misschien zijn ze wel het eten van de toekomst, omwille van hun beperkte impact op het milieu ten opzichte van veeteelt.

Bij deze activiteit leren we over het nut van insecten, over voedsel en de milieu-impact ervan, en proeven we van insecten en insectenpannekoeken.

Vuur maken

Periode: hele jaar

Duurtijd: 2 uur


Activiteit: Vuur! Iets fascinerender bestaat nauwelijks. We leren eerst wat vuur is, wanneer het wel en niet gevaarlijk is, en hoe veilig en verantwoord om te gaan met vuur. Daarna leren we vuur maken op verschillende manieren. Van 'modern vuur' tot 'oervuur'.

Kinderen jonger dan 8 jaar moeten begeleid zijn door een volwassene