Natuurstudie

Natuurstudie

In het veld

In2Nature is uw freelancepartner voor natuurstudie. Contacteer ons voor de invulling van uw veldwerk, zoals wintervogeltellingen, broedvogeltellingen, ringonderzoek, vleermuizeninventarisatie, enz.

Onze expert heeft jarenlange ervaring als ornitholoog, vogelringer, vleermuizengids en all-round natuurkenner. Voor grote opdrachten rond avifauna kunnen we bovendien beroep doen op bijkomende ervaren ornithologen.

In de lucht

Met het project 'Drone2Nature', bestudeert In2Nature de natuur ook vanuit de lucht.

The FLEYE, onze professionele drone met warmtecamera, brengt uw inventarisatie van fauna op een hoger niveau met behulp van toptechnologie.

Contacteer In2Nature voor

-detectie van ree├źn, grasland- en akkerbroedvogels ter voorkoming van maaislachtoffers

-inventarisatie en opvolging van overwinterende en broedvogels in kwetsbare vegetaties of moeilijk betreedbaar gebied (vb roerdomp, kwartelkoning, kiekendief, nachtzwaluw, snippen)

-Inzet bij wetenschappelijk ringonderzoek van moeilijk waarneembare soorten (vb nachtwaluw, snippen, kievit)

-detectie van vleermuizen in holle bomen en gebouwen

-inventarisatie van everzwijnen, wolven, zomerganzen,...

The FLEYE is een drone DJI Mavic 2 Enterprise Advanced. Dit is de laatste topper op gebied van drones met warmtecamera. Uitgerust met speciale low-noise propellers wordt verstoring tot een minimum beperkt, terwijl de superieure visuele en warmtecamera fauna vanop grote hoogte kunnen detecteren en helpen determineren. 

Drone2Nature - The FLEYE
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - watervogelinventarisatie
copyright www.In2Nature.be
In2Nature_verborgen waterral
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - ondersteuning Ringonderzoek_Bokje-JackSnipe
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - The FLEYE
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - Waterral
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - Watervogelinventarisatie
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - The FLEYE
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - _Bokje_closeup
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - snip
copyright www.In2Nature.be
Drone2Nature - inventarisatie - 9 snippen
copyright www.In2Nature.be

Detectie van gecamoufleerde vogels in functie van wetenschappelijk ringonderzoek (in casu ringonderzoek Bokje - Jack Snipe - Lymnocryptes minimus)

Ook muizen ontsnappen niet aan aan onze inventarisatie